Slangenhaken.nl

is een onderdeel van TER. Ter is een onderneming die zich op diversen tereinen bezig houdt met dieren in de ruimste zin van het woord.

Bij dit alles staat het belang van het dier voorop!